Metoda Knillów


  • Metoda ta przeznaczona jest dla dzieci o różnym poziomie rozwoju intelektualnego i z różnymi rodzajami niesprawności fizycznej. Towarzyszy jej poparta wiedzą i praktyką wiara w to, że dziecko, nawet najbardziej pasywne, można zachęcić do przejawiania własnej inicjatywy i aktywności.
  • Celem terapii jest rozwijanie świadomości ciała, wzrost dziecięcej aktywności, nawiązanie dobrego kontaktu z dzieckiem oraz przełamywanie barier komunikacji. Program ten wzbogacony jest specjalną  muzyką  opracowaną  przez   muzykoterapeutów,   która   zdaniem  autorów  podwyższa   uwagę   dziecka
    i koncentruje go na wybranych czynnościach.
  • Zajęcia tą metodą nie tylko pozwalają rozwijać kontakt wzrokowy i dotykowy z dzieckiem, ale dają poczucie bezpieczeństwa oraz pobudzają go do działania